Narava

Kako lahko zaščitimo podnebje?

Postati klimatsko nevtralni, korak za korakom.

Kaj pomeni klimatska nevtralnost? Kako je lahko izdelek klimatsko nevtralen? Kako lahko izračunamo ogljični odtis podjetja? Kaj lahko storimo, da izboljšamo svoj osebni ogljični odtis? Odgovore na ta vprašanja najdete tukaj.

Klimatska nevtralnost – kaj pomeni?

Na klimatsko nevtralnost lahko gledamo kot na ravnovesje. Emisije toplogrednih plinov, kot sta ogljikov dioksid ali metan (imenovane tudi GHG emisije), morajo ustrezati količini odvzetih plinov iz ozračja v tako imenovane odtoke ogljika. Da bi dosegli cilj ničelnih neto emisij, je treba vse podnebju škodljive emisije zmanjšati z odstranitvijo enake količine toplogrednih plinov iz ozračja.

Klimatska nevtalnost je lahko kalkulirana, ne izmerjena

Izraz "podnebno nevtralno" se v bistvu nanaša na matematično število. Pravzaprav je malo izdelkov ali storitev, ki so 100% podnebno nevtralni. Celo jabolka vašega lokalnega kmeta je morda obral nabiralnik, jih zapakiral in so jih nato s traktorjem prepeljali na tržnico. Vsi ti dejavniki se seštevajo.

V tem smislu podnebno nevtralno pomeni, da pri izdelku ali storitvi bodisi ne nastajajo nobeni toplogredni plini v čisto matematičnem smislu ali pa se iz ozračja absorbira natanko enaka količina toplogrednih plinov, kot je v ozračje izpuščena.

Z drugimi besedami, transport jabolk je na bremenilni strani, medtem ko je absorpcija CO₂ iz zraka s strani jablane na kreditni strani. Na koncu procesa mora biti ničla; takrat je nekaj podnebno nevtralno.

Kako so lahko izdelki ali storitve podnebno nevtralni?

Veliko podjetij ponuja podnebno nevtralne izdelke ali storitve. Pri nekaterih, na primer pri pohištvu ali sadju, si lahko to zlahka predstavljamo. Vendar se celo potovanje z letalom oglašuje kot podnebno nevtralno, kljub škodljivim emisijam, ki se sproščajo pri izgorevanju kerozina za pogon letal. Da bi bil let podnebno nevtralen, mora letalska družba uravnati enako količino CO2, ki je spuščena v zrak, ko gorivo izgoreva. Mnogo ljudi zavrača misel, da podjetje lahko "kupi pot ven" brez kakršnega koli resničnega izboljšanja lastnega poslovnega modela, in menimo, da imajo prav.

Kaj so odtoki ogljika?

Odtoki ogljika so v svetovnem ciklu ogljika še posebej pomembni. To so naravni rezervarji, ki lahko absorbirajo in shranjujejo ogljik, kar pomaga pri boju proti podnebnim spremembam. Tla, gozdovi in ​​oceani so največje naravno sredstvo za shranjevanje ogljika na Zemlji. Medtem ko se na tem področju vedno bolj intenzivno dela, še vedno ni tehničnih rešitev za odtok večjih količin izpustov CO₂ iz ozračja.

Po vsem svetu skupaj z našimi pridelovalnimi partnerji prispevamo k ohranjanju odtokov ogljika z ekološkim upravljanjem naših vrtov in kmetijskih zemljišč. Dokazano je, da ekološko obdelana tla shranijo več ogljika kot običajno obdelana tla, zato spodbujamo naše partnerje k ekološki pridelavi in organskem kmetovanju po vsem svetu. Poleg tega aktivno podpiramo tudi projekte, kot je Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), ki sodeluje z indonezijskim prebivalstvom pri zaščiti ogroženih orangutanov in ohranjanju njihovega habitata ter pri pogozdovanju in namakanju tropskega deževnega gozda.

Kako klimatsko nevtralni smo kot posamezniki?

Živeti podnebno nevtralno življenje ni enostavno. Ne gre namreč samo za ogrevanje, letenje in vožnjo z avtomobili. Internet ponuja številne kalkulatorje  za oceno vašega osebnega podnebnega in ogljičnega odtisa ter dobre ideje o tem, kako zmanjšati svoje osebne emisije CO₂ v vsakdanjem življenju, na primer http://www.footprintcalculator.org/ . Kaj naj jemo? Koliko mesa naj zaužijemo? Katerega ponudnika električne energije naj izberemo? Ali lahko namesto z avtomobilom potujemo peš, s kolesom ali vlakom? Kam naj vložimo svoj denar? Posamezniki lahko veliko naredimo že z dobrim razmislekom o svojem življenjskem slogu in potrošniških navadah ter z novimi načini delovanja. Podprete lahko tudi pobude za varstvo podnebja, ki jih je veliko, na primer pri rezervaciji leta z letalom. Med seboj se razlikujeta predvsem po kakovosti projektov za uravnavanje oziroma zmanjševanje izpustov TGP (toplogrednih plinov). Temu primerno se razlikujejo tudi cene za uravnavanje ene metrične tone CO₂. To je v določeni meri posledica vrste podprtih projektov in države, v kateri se nahajajo. Boljši certifikati zagotavljajo, da ukrepi ne koristijo le podnebju, temveč tudi lokalnim ljudem. En priznan in dobro znan znak kakovosti je tudi na primer tako imenovani 'zlati standard'.

Kaj so ekvivalenti CO2 ?  

Vpliv toplogrednih plinov na podnebje je izražen v ekvivalentih CO2 (CO2e). Ne samo, da je ogljikov dioksid škodljiv za podnebje, ampak tudi številni drugi plini vplivajo na podnebje, nekateri celo še bolj. Vzemimo za primer metan: vpliv tega plina, ki ga proizvaja predvsem živinoreja, je po izračunih 25-krat bolj škodljiv kot CO2. Vpliv dušikovega oksida v dušikovih gnojilih je 300-krat bolj škodljiv kot ogljikov dioksid.

324000
g ekvivalenta CO₂ se ustvari povprečno na potnika med letom na kratke razdalje, dolgim približno 500 kilometrov.*
12300
g ekvivalenta CO₂ v povprečju povzroči 1 kilogram konvencionalno vzrejenega govejega mesa. Ta vrsta mesa najbolj vpliva na podnebje.*
1700
g ekvivalenta CO₂ se v povprečju proizvede za 1 kilogram tofuja. Uživanje tofuja torej prihrani veliko v primerjavi z uživanjem rdečega mesa.

Podnebni odtis podjetja

Podjetje, ki proizvaja izdelke, mora nabavljati surovine, jih predelati, nato pa končni izdelek zapakirati in transportirati v trgovine. Vse to zahteva energijo, vire in storitve.

Pri izračunu podnebnega odtisa podjetja so emisije razvrščene na tri ravni:

  • Raven 1: Neposredne emisije.
    To so emisije CO₂, ki jih povzroči podjetje samo, na primer z gretjem procesov, z ogrevanjem ali vožnjo službenega avtomobila.
  • Raven 2: Posredne emisije.
    Te emisije vključujejo kupljeno energijo, kot sta elektrika in ogrevanje. Uporablja jih podjetje, vendar nastanejo zunaj njega, na primer v elektrarni. Emisije ravni 1 in 2 obsegajo približno 1 % Weledinih emisij.
  • Raven 3: Druge posredne emisije.
    Te se pojavljajo v vrednostni verigi podjetja med izdelavo, prodajo in uporabo izdelka. Vključujejo emisije iz pridelave in dobave surovin, v embalaži ali pa med distribucijo in odlaganjem odpadkov. Vključujejo tudi poslovna potovanja in emisije iz finančnih naložb, izplačila plač, dnevni promet in davke. Emisije ravni 3 so široka kategorija vplivov toplogrednih plinov, na katere ima podjetje običajno le posreden vpliv. Raven emisij 3 obsega približno 99 % Weledinih emisij.
Ko je bila družba Weleda ustanovljena leta 1921, podnebne spremembe še niso bile problem – kar pa je bilo, je skrbno vodenje v sozvočju z naravo. Danes tako združujemo dvoje: podnebno pozitivno gospodarstvo in našo zavezanost biotski raznovrstnosti in zdravi prsti.
Dr. Stefan Siemer, skupina Weleda, vodja trajnostnega razvoja

Kaj je klimatsko nevtralno podjetje?

Izraz »podnebno nevtralno podjetje« ni pravno zaščiten. Vendar pa se trenutno razvija mednarodni standard za natančno opredelitev izraza "podnebna nevtralnost" zaradi preglednosti in odgovornosti: ISO 14068 "Upravljanje toplogrednih plinov in s tem povezane dejavnosti – Ogljična nevtralnost".

Weleda ocenjuje svoje emisije v skladu s standardi mednarodne pobude Protokola o toplogrednih plinih. Več informacij na povezavi: www.ghgprotocol.org

Weleda bo aritmetično klimatsko nevtralna na ravni 1 in 2

Naš svet se je od ustanovitve Welede leta 1921 močno spremenil. Soočamo se z velikimi izzivi: podnebnimi spremembami, vse manjšo biotsko raznovrstnostjo in viri, ogromnimi količinami odpadkov in visokimi emisijami toplogrednih plinov. Tako kot naši ustanovitelji želimo tudi danes biti pionirji. Trajnost, biotska raznovrstnost, zdravje tal in varstvo podnebja so zakoreninjeni v naših korporativnih ciljih.

Podnebni odtis podjetja se imenujejo korporativni ogljični odtis (CCF). Od leta 2021 uravnotežamo svoje emisije na ravni 1 in 2. Ob zmanjšanju emisij v letu 2021, so te večinoma z energijo povezane emisije vseh podružnic družbe Weleda po vsem svetu še vedno znašale približno 6.600 metričnih ton ekvivalenta CO₂ na leto. Z najrazličnejšimi ukrepi smo dosegli, da ta številka ni večja. Na primer, v naših stavbah na sedežu družbe Weleda v Švici uporabljamo 100% obnovljivo energijo, vključno z energetsko intenzivnimi proizvodnimi procesi: zelena elektrika, toplota iz lesnih sekancev za ogrevanje, pridobivanje lastne električne energije s fotovoltaiko, geotermalna energija za ogrevanje in hlajenje ter bioplin v proizvodnji.

Prizadevamo si tudi za nadaljnje izboljšanje korporativnega ogljičnega odtisa na ravni 3*. Tako smo na primer nenehno povečevali delež recikliranih materialov v naši embalaži in zmanjšali težo številnih paketov z opustitvijo zunanje embalaže ali navodil za uporabo. Weledini zaposleni tudi osebno prispevajo k tem prizadevanjem. Naš globalni program »S kolesom do Welede« že več kot desetletje spodbuja okolju prijazno vožnjo na delo. Udeleženci so samo v letu 2021 s kolesom in peš prevozili skoraj 130.000 km, saj so se na poti na delo odrekli uporabi avtomobilov.

 

*V skladu s Protokolom o toplogrednih plinih (GHGP)

Weleda izdelki so klimatsko nevtralni od oktobra 2022

Del našega podnebnega odtisa, ki je povezan z izdelki, imenovan tudi ogljični odtis izdelka (PCF), je za celotno skupino Weleda leta 2021 znašal približno 45.000 metričnih ton ekvivalenta CO₂ na leto (vključno z energijo) po odštetju vseh zmanjšanj. Poleg podnebnega odtisa našega podjetja, povezanega z energijo, to vključuje na primer tudi emisije iz embalaže, surovin, delovnih odpadkov in transporta blaga. Z iuravnavanjem te količine emisij toplogrednih plinov so vsi izdelki Weleda od oktobra 2022 aritmetično podnebno nevtralni. Več o naših podnebno nevtralnih izdelkih.