Naše surovine so pridobljene etično in trajnostno

Zavezani smo etičnemu pridobivanju surovin. Od leta 2018 je naše podjetje nosilec certifikata UEBT (Union for Ethical BioTrade).

Naša dobavna veriga je trajnostna in pravična

Ko kupite izdelke naravne kozmetike Weleda, prispevate k svetu, v katerem si ljudje prizadevamo ohranjati biotsko raznovrstnost. Ne le, da so naše naravne surovine pridelane ekolokško ali biodinamično, tudi ljudje, ki jih pridelujejo in nabirajo, so obravnavani pošteno in spoštljivo. Naravnim surovinam sledimo vse do njihovega izvora. Kot član UEBT upoštevamo stroga socialna, ekonomska in ekološka merila. Vrednote, ki jih je določila organizacija, so v korist ljudi in planeta.

Naša zaveza trajnostnemu pridobivanju surovin

Več kot 80 odstotkov naših surovin, ki jih je mogoče certificirati, izvira iz certificiranega ekološkega in, kjer je to mogoče, iz biodinamičnega kmetijstva. Vsako leto si prizadevamo povečati ta delež z novimi partnerstvi s certificiranimi ekološkimi pridelovalci in novimi projekti ekološke in biodinamične pridelave. Velik poudarek dajemo kakovosti sestavin. Mnogo rastlin, ki jih uporabljamo za naravno kozmetiko in zdravila, je vzgojenih na lastnih vrtovih. Surovine pridobivamo tudi preko dolgoletnih partnerjev.

Naša vizija je biti vodilno podjetje na področju etičnega in trajnostnega pridobivanja surovin v naši panogi.

Dejstva in številke o pridobivanju surovin pri Weledi

100
% dobavnih verig za naravno kozmetiko Weleda ustreza standardu UEBT
250
km² površin po vsem svetu Weleda obdeluje ekološko
80
% je povprečna količina certificiranih surovin pri Weledi
1000
snovi iz narave je osnova za izdelke Weleda

Etično pridobivanje surovin je naša prioriteta

Želimo, da natančno veste, kaj dobite od nas. Od leta 2011 smo polnopravni član UEBT. Zagotavljamo, da vse naše dobavne verige za naravne surovine izpolnjujejo standarde UEBT – vse do izvora rastlin. Leta 2018 smo prejeli certifikat UEBT »Sourcing with Respect«. UEBT spodbuja trajnostni lokalni razvoj ter zaščito in skrbno rabo biotske raznovrstnosti. Kot del postopka certificiranja je UEBT pregledal dobavne verige za vse naravne surovine, ki se uporabljajo v naših kozmetičnih izdelkih. S certifikatom UEBT zagotavljamo, da ohranjamo in trajnostno izrabljamo biotsko raznovrstnost na najboljši možen način - med gojenjem rastlin, žetvijo in nadaljnjo predelavo. Vse naše partnerje obravnavamo pošteno in pravično ter spoštujemo človekove in delavske pravice ter podpiramo razvoj skupnosti.

UEBT (Union for Ethical BioTrade)

UEBT je neprofitno združenje, katerega namen je prispevati k svetu, v katerem si ljudje prizadevamo ohranjati biotsko raznovrstnost. Združenje z etičnim pridobivanjem surovin obnavlja naravne vire in zagotavlja boljšo prihodnost za ljudi. Združenje UEBT se je začelo se je kot pobuda Združenih narodov in še danes ohranja močna partnerstva z organizacijami ZN, na primer s Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD) in iniciativo BioTrade Konference za trgovino in razvoj (UNCTAD).

7 načel standarda UEBT

  1. Ohranjanje biotske raznovrstnosti
  2. Trajnostna raba biotske raznovrstnosti
  3. Poštena, pravična delitev dobička, ki izhaja iz uporabe biotske raznovrstnosti
  4. Družbeno-ekonomska trajnost (s proizvodnega, finančnega in tržnega  vidika)
  5. Skladnost z nacionalno in mednarodno zakonodajo
  6. Spoštovanje pravic vseh udeležencev v dobavni verigi
  7. Jasnost o lastništvu zemlje, pravici do uporabe in dostopu do naravnih virov

Odkrijte, od kod izvirajo naše surovine

Dišeča sivka iz Moldavije

Polja v Moldaviji so polna svetlo vijoličnih cvetov dišeče sivke. Na obrobju polj mobilne destilarne predelujejo sveže nabrane rastline v eterično olje. Še pred približno dvajsetimi leti v Moldaviji skoraj ni bilo trga za sivko. Danes nam zagotavljajo velike količine za proizvodnjo naravne kozmetike. Čudovito je videti, kaj se dogaja v okolici: naš partner goji ribe v majhnem jezeru v bližini polj, zaraščeno trsje je bilo posekano, ob poljih so postavljeni čebelnjaki. Ni pomembna le kakovost prsti, ampak tudi biotska raznovrstnost. Zato sodelujemo z vaščani in jim pomagamo pri prehodu na biodinamično kmetovanje.

Dragoceno olje sandalovine iz Nove Kaledonije

Olje sandalovine, ki ga uporabljamo kot dišavo v nekaterih naših izdelkih, izvira z Nove Kaledonije, enega od otokov v južnem Tihem oceanu. Olje se pridobiva iz lesa dreves. Ker je sandalovina še posebej redka, je vsako drevo označeno s GPS senzorjem, da bi tako preprečili nezakonito sekanje. Ljudje skrbno ravnajo s tem dragocenim naravnim virom. Da bi preverili, ali je drevo dovolj zrelo za spravilo, se v les izvrta majhna luknjica. Nato se ta ponovno zamaši s smolo, da lahko drevo po potrebi raste naprej. Bili smo prisotni pri sečnji dreves, obiskali smo mlin za les ter opazovali pridobivanje dišečega sandalovine iz mehkih kosov lesa.

Arnika iz divje zbirke

Najverjetneje najbogatejši vir arnike v Evropi uspeva na divjih rastiščih v Karpatih v Romuniji. Weleda ohranja ta vir in podpira lokalno prebivalstvo. Sam travnik kmetu običajno ne obrodi veliko. Če pa tam raste arnika, predstavlja travnik dodaten vir zaslužka, lastnika pa spodbudi, da ga pusti v prvotnem stanju. Te divje rastline so nabrane in predelane v skladu s strogimi standardi trajnosti in kakovosti, ki jih lokalni nabiralci spoznavajo na izobraževanjih in delavnicah.

Ratanija iz Andov

Vsako leto se družina v Peruju odpravi na dolgo pot do Andskih nižin, da bi nabrala rastline in korenine ratanije za Weledo. Seveda imamo dovoljenje za certificirano divje nabiranje; za nas pa je pomembno tudi, da to rastlinsko vrsto zaščitimo. Koliko ratanije je tam? Ali so se razmere v tleh spremenile? Se je kaj spremenilo od lani? Vse to skrbno opazujemo in beležimo. Da bi ugotovili, na katerih divjih travnikih lahko nabiramo ratanijo, se posvetujemo s strokovnjaki z lokalnih univerz in naravovarstvenimi organizacijami.