Weleda je prejela certifikat B Corp za socialno in okolju prijazno poslovanje

Naravi in družbi smo predani že več kot 100 let. Mednarodna neprofitna organizacija    B Lab potrjuje, da s svojo kulturo poslovanja delamo svet boljši.

Kaj pomenita okrajšavi »B Lab« in »B Corp«?

Posel kot sila dobrega - to je osnovna vizija B Laba. Neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2006 v ZDA, certificira profitna podjetja kot »B Corporations« – na kratko B Corp. »B« pomeni koristno (ang. beneficial) poslovanje za družbo in okolje. Člani svetovne organizacije B Lab sodelujejo, da bi naredili planet boljši. Kako jim to uspeva? S preizkušanjem poslovnih praks. Podjetja, ki želijo prejeti certifikat B Corp morajo opraviti postopek certificiranja v skladu s strogimi merili: Katere vrednote podjetje upošteva pri upravljanju? Kakšne pravice imajo zaposleni v podjetju? Kakšen je vpliv podjetja na okolje, družbo in stranke? Podjetje s certifikatom B Corp izpolnjuje najvišje standarde družbene in okoljske uspešnosti ter usklajuje dobiček in vizijo.

Cilji in vrednote svetovnega gibanja

B Lab združuje podjetja, ki si prizadevajo za skupen cilj: vzpostaviti bolj vključujoče in trajnostno gospodarstvo za vse. »Prizadevanje za skupno pomeni temeljo spremembo poslovanja,« pojasnjuje dr. Stefan Siemer, vodja trajnostnega razvoja pri Weledi. "Dobiček ostaja pomemben cilj, vendar ga nikoli ne smemo doseči na račun ljudi, živali ali okolja." Podjetja s certifikatom B Corp ne spijo na lovorikah: vsaka tri leta morajo opravljati postopek ponovnega certificiranja in izpolnjevati vse bolj ambiciozne standarde. Cilj ni biti manj slab, ampak z zglednim poslovanjem narediti več dobrega za ljudi in okolje. To so po definiciji družbeno odgovorna podjetja, ki svoj dobiček uporabljajo za dodajanje vrednosti družbi.

Kako podjetja pridobijo certifikat B Corp?

Za pridobitev certifikata B Corp podjetja sodelujejo z B Lab, ki oceni njihovo poslovanje do zadnje podrobnosti. V središču procesa je ocena »B Impact Assessment«. To orodje meri, kako poslovne odločitve vplivajo na vse deležnike – delničarje, zaposlene, stranke in dobavitelje. Ocena 80+ točk omogoča podjetju, da naredi naslednji korak k certificiranju. Pravne zahteve imajo pomembno vlogo. Na primer, po odločitvi lastnikov podjetja Weleda je prizadevanje za skupno dobro in ekološko blaginjo zdaj zapisano v statutu podjetja. Certificirana podjetja podpirajo gibanje B Corp z letnim prispevkom za certificiranje, podpišejo izjavo B Corp o soodvisnosti in se strinjajo s pogoji pogodbe. Vse to je podprto s transparentnostjo: kliknite za podrobno poročilo o oceni, ki je dostopno javnosti.

Certifikat B Corp priznava podjetja, ki delujejo na odgovoren, okoljsko trajnosten in družbeno pravičen način.
Dr. Stefan Siemer, vodja trajnostnega razvoja pri Weledi

Kaj ta certifikat pomeni za Weledo

Že od samega začetka smo zavezani trajnosti. Kot ciljno usmerjeno podjetje si prizadevamo za okoljsko trajnostno in družbeno pravično prihodnost. Naša sredstva vlagamo pri etičnih bankah. B Lab je pohvalil našo certificirano naravno kozmetiko Weleda in pravične odnose, ki jih negujemo s partnerji za pridobivanje surovin. Pridobitev certifikata B Corp je bil za nas logičen naslednji korak, da lahko naše vrednote še bolj učinkovito uresničujemo. Namesto številnih individualnih ukrepov kot v preteklosti, smo zdaj začeli z ambicioznim celostnim programom varstva podnebja.

Preberi več o B Corp & Weleda

Naš program varstva podnebja

Do konca leta 2021 želimo postati podnebno nevtralni. Na začetku smo se osredotočili na naše stavbe, proizvodnje obrate in vozni park. Od leta 2022 naprej izboljšujemo okoljsko učinkovitost vseh Weleda izdelkov. To vključuje iskanje inovativnih rešitev glede transporta, dobavnih verig, pridelave surovin in embalaže, ki vključuje tako proizvodnjo kot njeno odlaganje, recikliranje. Do leta 2025 želimo drastično zmanjšati naš finančni ogljični odtis ter zmanjšati okoljski vpliv naših izdelkov med samo uporabo (kot je na primer izogibanje uporabi tople vode). Z našim programom One Percent investiramo v boj proti podnebnim spremembam, izboljšujemo kakovost tal in varujemo biotsko raznovrstnost. 

How we protect the climate

Naša zaveza globalni skupnosti

Kot del skupnosti B Corp želimo biti aktiven vzornik in služiti z zgledom. Naše izkušnje delimo s celotnim gibanjem B Corp. Nudimo svetovanje in podporo drugim vodjem podjetij, ki želijo pridobiti certifikat B Corp. S predavanji, delavnicami in internimi delovnimi skupinami prispevamo svoje strokovno znanje. Aktivni smo tudi na politični ravni, kjer aktivno iščemo dialog z odločevalci. »Vsi poznamo najpomembnejše težave tega sveta, povezane s trajnostjo,« ugotavlja Stefan Siemer. "Kot globalno gibanje podjetja s certifikatom B Corp kažejo, da je mogoče finančne, socialne in okoljske cilje doseči hkrati in so ti vzajemno koristni."

Od leta 2020 so podjetja s certifikatom Corp po vsem svetu zaščitila

200000
hektarjev zemlje
16
milijonov ton ogljika
225
milijonov litrov vode

Dejstva in mejniki

  • B Lab je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2006 v ZDA.
  • Danes je po vsem svetu več kot 4000 podjetij s certifikatom B Corp, ki predstavljajo več kot 150 panog v 77 državah.
  • Nekatere mednarodne blagovne znamke s certifikatom B Corp so Patagonia, Fairphone, Hootsuite in Ben & Jerry's.
  • Globalno gibanje B Corp sodeluje tudi z mesti. Spodbuja pozitivne spremembe prek iniciative »Cities Can B«. Skupni projekti potekajo v Edinburghu, Cordobi, Barceloni, Santiagu, Mendozi, Riu de Janeiru, Córdobo in Asunciónu.
  • Od leta 2020 so podjetja s certifikatom Corp po vsem svetu zaščitila 200.000 hektarjev zemlje, izravnala 16 milijonov ton ogljika in prihranila 225 milijonov litrov vode.
  • Od leta 2015 do danes ima B Lab Europe rastočo mrežo več kot 400 podjetij s certifikatom B Corp v devetih državah celinske Evrope, vključno s Francijo, Dansko, Italijo in Španijo.
Več informacij: