Razkrivamo zdravje in lepoto v harmoniji z naravo in človekom

Ljudje smo povezani med seboj in smo del narave. Zato moramo biti odgovorni drug do drugega in do okolja. Oblikovali smo šest načel, ki temeljijo na naših vrednotah.

1. Celosten pristop

Razmišljamo, čutimo in delujemo celostno.

Vedno gledamo širše in si prizadevamo razumeti stvari v vsej svoji raznolikosti. Do sebe in okolice  pristopamo z razumevanjem. Naša dejanja so premišljena, upoštevamo njihov vpliv na svet. Smo odprti, navdihujejo nas nove, vizionarske ideje.

2. Odgovornost

Smo vzor in prevzemamo odgovornost za svoja dejanja.

Prevzemamo odgovornost za svoja dejanja. To vključuje sklepanje dolgoročnih partnerstev. Zavedamo se vpliva naših dejanj, postavljamo trende in sprejemamo vlogo pionirja. Sebe vidimo kot vzor, za vas in za družbo.

3. Zaupanje

Zaupanje ustvarjamo s transparentnostjo in poštenim odnosom.

Vaše zaupanje je za nas izjemno pomembno. To kar kažemo navzven, tudi živimo in upoštevamo. Naša komunikacija je odprta in poštena. Prizadevamo si za čim večjo transparentnost in prevzemamo odgovornost za napake. Naša partnerstva in sodelovanja so jasna, verodostojna in poštena.

Razkrivati zdravje in lepoto v harmoniji z naravo in človekom – to je naš cilj.

4. Ekonomska trajnost

Poslujemo kakovostno in učinkovito, saj nam poslovna uspešnost omogoča marsikaj.

Veliko pozornost namenjamo ustvarjanju dobička. Ta zagotavlja našo finančno neodvisnost in ekonomsko trajnost. Za nas dobro poslovanje pomeni, da dobiček ni cilj sam po sebi, temveč je sredstvo za uresničevanje našega poslanstva in ohranjanje inovativnosti. Uspešnost podjetja zagotavlja, da imamo potrebna sredstva za ustvarjanje dodane vrednosti za družbo. Dobičkonosno poslovanje nam omogoča, da naredimo še več dobrega za ljudi in naravo.

5. Odprtost za nove ideje

Ohranjamo pionirski duh in smo odprti za nove ideje.

Tako kot naši ustanovitelji pred več kot 100 leti, bomo še naprej izpolnjevati svoje poslanstvo pionirjev. S tem mislimo na kreativnost, strast do novih idej in aktivno iskanje najboljših rešitev. Ustvarjamo spremembe in dajemo prostor čim več drznim idejam. Stvari želimo narediti vsakič bolje in cenimo raznolikost.

6. Navdih

Ljudi navdušujemo nad močjo narave.

Smo del narave in narava je čudovit zgled. Že več kot 100 let v svojih izdelkih izkoriščamo moč narave in tako podpiramo naravno dobro počutje in vitalnost. S pridelavo surovin po načelih biodinamičnega kmetovanja ohranjamo kakovostno prst in biotsko raznovrstnost. Radi opravljamo svoje delo in v njem vidimo globok pomen.