Kako Weleda spreminja svet

Weleda je podjetje s certifikatom B Corp. V intervjuju smo se z Dr. Stefanom Siemerjem pogovarjali o procesu certificiranja, visokih standardih organizacije B Lab in razlogih, ki so pripeljali do tega koraka.

Pogovor z dr. Stefanom Siemerjem, vodjo trajnostnega razvoja pri Weledi.

Kaj pravzaprav pomeni B Corp?

Stefan Siemer: Certifikat B Corp oz. »Benefit Corporation«, dokazuje, da ima podjetje močne zaveze in rezultate v smislu družbenih in ekoloških standardov. Izdaja jo neprofitna organizacija B Lab. Certificirani niso izdelki, temveč dejanja in celoten pristop podjetja. Poudarek je na dodani vrednosti za družbo in ekološki trajnosti, ne pa na povečevanju dobička za vsako ceno. Z drugimi besedami, gre za okolje, biotsko raznovrstnost, zaščito vrst, človekove pravice, zaščito podnebja, zaposlene in stranke. B Lab to imenuje »posel kot sila dobrega«. Globalno gibanje B Corp izvira iz ZDA in si prizadeva narediti naš planet boljši.

Sliši se skoraj prelepo, da bi bilo res. Lahko podrobneje opišete njihovo nalogo?

Stefan Siemer: Skupnost B Corp združuje želja po spremembi. V poslovnem svetu to pomeni temeljno spremembo v primerjavi klasičnim načinom poslovanja, pri katerem je običajno glavni cilj podjetja ustvarjanje dobička. Čeprav se to ne bo kmalu spremenilo, tega cilja ne bi smeli dosegati za vsako ceno ali na račun ljudi, živali in okolja. To je bilo vedno temeljno stališče pri Weledi. Zato je bilo povsem logično, da smo se odločili pridobiti ta certifikat. Da smo to lahko storili, smo morali spremeniti klavzulo v statutu našega podjetja, našem DNK. Zdaj sta med cilji našega podjetja v statutu tudi poslovanje za skupno dobro in varstvo okolja.

Weleda ima B Corp certifikat

Weleda že od nekdaj zagovarja te vrednote. Je bilo res vredno toliko truda, da ste pridobili certifikat B Corp?

Stefan Siemer: Da, seveda! Postopek certificiranja vključuje oceno celotnega podjetja. B Lab na primer zanima pozitiven vpliv, ki ga imamo na družbo, saj na koncu ne gre le za zaslužek. Trajnost je pri Weledi v središču vsega. V sožitju z naravo in ljudmi smo lahko le, če poslujemo trajnostno in družbeno odgovorno. B Lab priznava zavezo našemu trajnostnemu pristopu, na primer pri naši certificirani naravni kozmetiki in pravičnih odnosih, ki jih negujemo s partnerji za pridobivanju surovin. V našem centru za trajnostni razvoj MUNDI v Schwäbisch Gmündu, lahko šole, neprofitne organizacije in podjetja neposredno izkusijo trajnost. Tudi naložbe izvajamo prek trajnostno usmerjenih bank. Navdih za trajnostno, »zeleno« življenje daje Weledina revija Werde.

Obstajajo številne druge organizacije s podobnimi cilji. Zakaj je Weleda izbrala certifikat B Corp?

Stefan Siemer: Weleda je prisotna po vsem svetu in enako velja za B Corp. Za seboj ima izjemno skupnost, ki jo sestavljajo predani in navdihujoči ljudje; ki nas bogatijo in širijo naše obzorje. Razmišljali smo o različnih organizacijah, a na koncu smo se odločili za B Corp, saj je organizacija prisotna po celem svetu. Odločitev je sprejelo podjetje Weleda Group in oddelek za trajnostni razvoj, v celoti pa sta jo podprla vodstvena ekipa in upravni odbor.

V središču pozornosti je dodana vrednost za družbo in ekološka trajnost, ne pa povečevanje dobička za vsako ceno.

Zakaj je Weleda pravzaprav želela pridobiti certifikat?

Stefan Siemer: Že od nekdaj smo aktivno spodbujali ekološko in socialno pravično prihodnost. K vprašanjem, kot je trajnost, zdaj pristopamo še bolj strateško in odločneje kot kdaj koli prej. Vzemimo za primer varovanje podnebja: lotevali smo se številnih posameznih podnebnovarstvenih dejavnosti, a brez prave strategije. Povratne informacije, ki smo jih prejeli pri ocenjevanju B Lab, so bile ena od spodbud, da sedaj sledimo še bolj ambicioznim ciljem. V letu 2021 bomo postali podnebno nevtralni z vidika naših zgradb, proizvodnje in voznega parka. Želimo si, da bi bili od leta 2022 naprej vsi naši izdelki podnebno nevtralni – z drugimi besedami, celoten podnebni odtis podjetja in vse, kar je potrebno z vidika izdelkov - transport, dobavna veriga, izdelava surovin in embalaže, proizvodnja izdelkov, odlaganje odpadkov. S programom 1 % bomo vložili dodaten odstotek od prodaje izdelkov v zaščito podnebja, kakovostno prst in biotsko raznovrstnost.

Kaj vse je morala Weleda storiti, da je pridobila certifikat?

Stefan Siemer: Morali smo odgovoriti na veliko vprašanj o različnih vidikih podjetja in zagotoviti dokumentacijo. V procesu zbiranja in priprave vseh podatkov je bilo vključenih več kot 100 zaposlenih. Od prvotne odločitve do končnega certificiranja smo ob podpori B Laba potrebovali približno leto in pol. Prizadevanje za skupno dobro in ekološko blaginjo smo morali zapisati v pisni obliki in vključiti v statut podjetja. Zdaj je to zapisano v statutu – tako so na skupščini odločili delničarji Welede. Ne le, da se kot podjetje trudimo izogniti negativnim vplivom, želimo tudi prispevati pozitivno in to na zelo ciljan način.

Kako je Weleda vključena v gibanje?

Stefan Siemer: Želimo biti vzor in zgled skupnosti B Corp, zlasti v Švici in Nemčiji. Trenutno obstaja na stotine podjetij, ki želijo pridobiti certifikat. Da bi jih podprli, smo zelo transparentni pri deljenju svojih izkušenj. Poleg tega predavamo, sodelujemo v delovnih skupinah in na politični ravni iščemo dialog z odločevalci. Verjamem, da obstaja velik potencial, če si vsi prizadevamo za skupne cilje. Poznamo glavne težave v svetu z vidika trajnosti in vlade so se že dogovorile o skupnih ciljih. Če bomo kot organizacija lahko pokazali, da je te cilje mogoče doseči in hkrati ostati finančno trajnostni, bo to vzor drugim podjetjem.

Kupci se vse bolj zavedajo, kako njihova lastna potrošnja vpliva na planet in družbo. Ljudje povsem upravičeno zahtevajo od blagovnih znamk in podjetij, da jim ni vseeno.

Kaj certifikat B Corp pomeni uporabnikom naravne kozmetike Weleda?

Stefan Siemer: Kupci se vse bolj zavedajo, kako njihova lastna potrošnja vpliva na planet in družbo. Ljudje povsem upravičeno zahtevajo od blagovnih znamk in podjetij, da jim ni vseeno. To je pomemben del obljube izdelka in obljube blagovne znamke. Ta trend lahko pomaga narediti svet boljši. Kot vodilno podjetje na področju certificirane naravne kozmetike in antropozofskih zdravil z veseljem sprejemamo te zahteve. In ker farmacevtska industrija na tem področju še ni tako napredna kot kozmetična, želimo biti tudi pionirji trajnosti na področju zdravil.

Ali bodo izdelki Weleda imeli na embalaži certifikat B Corp?

Stefan Siemer: Z vidika potrošnika so trenutno v ospredju druga sporočila –izvor in kakovost naših surovin, pravičnost in podatki o embalaži. Za nas certifikat B Corp ne pomeni ustvarjanja večje prodaje. Kje in kako bomo označevali B Corp, bomo torej še videli.

Je mogoče slišati tudi kritike? Očitno nekatera podjetja s certifikatom B Corp ne delujejo povsem trajnostno.

Stefan Siemer: Podjetja, ki ne delajo ničesar, nimajo možnosti pridobiti certifikata B Corp. Tudi ko podjetja šele začenjajo postopek pridobivanja certifikata, še niso popolna, a to je še vedno spodbuden razvoj! Če resnično želimo izboljšati svet, potrebujemo spremembe na vseh področjih, ne le med pionirji. Potrebujemo sodelovanje velikih podjetij. Oznaka B Corp nikakor ni le okras. Zahteve so zelo pregledne in razumljive. Vsako zainteresirano podjetje si lahko ogleda ne le merila, ampak tudi ocenjevalna poročila. Za podjetja je veliko težje ohraniti status B Corp. Če tega ne jemljejo dovolj resno, bodo ostala brez certifikata najkasneje v treh letih.