Naša zaveza do ljudi in biodiverzitete

Weleda stremi k temu, da se ohranja svet v katerem si ljudje prizadevamo ohranjati biotsko raznovrstnost. Oznaka „SOURCING WITH RESPECT” na UEBT certifikatu potrjuje, da to raznovrstnost ščitimo med celotnim procesom – gojenjem, nabiranjem in nadaljnjo predelavo naravnih sestavin. Certifikat potrjuje tudi našo zavezo, da vse v dobavni verigi spoštujemo in jih pošteno plačamo. 

Kaj pomeni oznaka UEBT „SOURCING WITH RESPECT”

Oznaka UEBT, ki jo je izdala Unija za Ethical Bio Trade, potrjuje vse naše dejavnosti v zvezi s pridobivanjem naravnih sestavin za naravno kozmetiko Weleda. Zagotavlja potrošnikom, da nam je mar za ljudi in biotsko raznovrstnost: tla, mikroorganizme, vodo, zrak, kot tudi za rastline, živali in ljudi, ki se ukvarjajo s pridobivanjem naših naravnih sestavin.

Vendar etiketa ni potrdilo o izdelku niti ne potrjuje posamezne surovine.

Kako zaščitimo življenjsko okolje v katerem rastejo naše naravne sestavine?

Nosimo odgovornost do ljudi, ki gojijo, spravljajo in predelujejo naše naravne sestavine. Le s sodelovanjem lahko zagotovimo, da se ti habitati ne izkoriščajo, ampak uporabljajo in trajnostno zaščitijo. To je tisto, kar označuje oznaka UEBT. Weleda je ena prvih podjetij po vsem svetu, ki nosi oznako UEBT na svojih izdelkih.

Rik Kutsch Lojenga, Izvršni direktor UEBT in strokovnjak za etično nabiranje naravnih sestavin

„Zelo smo ponosni, da je podjetje Weleda doseglo certificiranje etičnega sistema s strani UEBT in bo ena izmed prvih blagovnih znamk, ki bodo na svoje izdelke postavili znak zaupanja UEBT. Z izpolnjevanjem mednarodno priznanih standardov družba zagotavlja kupcem, da se pri pridobivanju surovin ohranja in trajnostno uporablja biotska raznovrstnost ter, da se vsi partnerji vzdolž verige ravnajo pravično in pravično plačujejo“

Katera načela vodijo naše poslovne dejavnosti?

Standard UEBT zajema 7 glavnih meril:

1. Ohranjanje biotske raznovrstnosti

2. Trajnostna raba biotske raznovrstnosti

3. Poštena in pravična porazdelitev koristi, ki izhajajo iz uporabe biotske raznovrstnosti med podjetji in lokalnimi skupnostmi

4. Sledljivost za identifikacijo porekla naravnih sestavin

5. Skladnost z nacionalnimi in mednarodnimi zakoni

6Ustrezne delovne razmere in zagotavljenje varnosti preskrbe s hrano za tiste, ki se ukvarjajo z dejavnostmi lokalnih virov

7. Jasnost o lastništvu zemlje, pravici do uporabe in dostopu do naravnih virov

Kaj je UEBT?

The Union for Ethical Biotrade (UEBT), https://www.uebt.org/, je neprofitno združenje, ki podpira in preverja zaveze podjetij, da spoštujejo trgovanje. Zagotavlja svetovno priznani standard za etično nabiranje naravnih sestavin. Začel se je kot pobuda Združenih narodov in ohranja močna partnerstva z organizacijami ZN, kot so Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD) in pobuda BioTrade na konferenci o trgovini in razvoju (UNCTAD)

Zakaj je Weleda izbrala UEBT?

V primerjavi z drugimi razpoložljivimi certifikati standard UEBT obravnava socialna, ekološka in gospodarska merila. Pri izpolnjevanju teh meril aktivno sodelujemo pri ohranjanju raznolikosti naših ekosistemov. Zagotavljamo življenjski prostor za živali in rastline medtem, ko pomagamo ljudem po vsem svetu, da vodijo dostojno in zdravo življenje. Ohranjamo naravne vire, da bi prihodnjim generacijam zagotovili trdno podlago za življenje.

Kako Weleda podpira lokalne skupnosti?

  • Trenutno skrbimo za približno 50 dolgoročnih partnerstev pridelovanja po vsem svetu
  • Podpiramo lokalne projekte pri zagotavljanju dodatne podpore skupnostim na področjih kot so naprimer zdravstvena oskrba in izobraževanje
  • Družbena vzdržnost je veliko več kot poštena plača. Vidiki, kot so zaščita pred diskriminacijo ali prisilnim delom, podpiranje pravic do združevanja ter spodbujanje varnosti pri delu in delovnega prava, so primeri številnih mednarodnih predpisov, na katerih temelji standard UEBT.

  • Kmetje prejemajo poštene cene, ki pokrivajo stroške izvajanja najboljših praks in jim omogočajo izboljšanje kakovosti življenja za sebe in njihove skupnosti.
  • Lokalne prehrambene varnosti ne smejo biti ogrožene zaradi naših virov. Pregledujemo naše dobavne verige po teh načelih in po potrebi ukrepamo.
  • Naše prakse se ujemajo s tem zahtevnim standardom do nivoja na terenu, po potrebi izvedemo kontrolne preglede in skupaj z lokalnimi partnerji sprejemamo ukrepe za izboljšanje.
  • Zagotavljamo tudi, da se podpirajo kulturna svoboda in znanje avtohtonih skupnosti o biotski raznovrstnosti.

Kako se je Weleda zavezala k ohranjanju biotske raznovrstnosti?

  • Od naših partnerjev zahtevamo, da pridobijo informacije o ogroženih vrstah na območju pridobivanja, na primer na ministrstvu za okolje in lokalnih nevladnih organizacijah. Na podlagi teh informacij lahko sprejmemo ustrezne ukrepe za preprečevanje izumrtja ogroženih vrst ali aktivno sodelujemo v obstoječih projektih za zaščito biotske raznovrstnosti. Na primer, v skladu s Konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami (CITES) (http://www.cites.org/) gojimo redke in zaščitene rastlinske vrste, kot je arnika, iz trajnostne in certificirane ekološke pridelave. Ne samo, da naš projekt podpira biotsko raznovrstnost, podpira tudi lokalne kmete.
  • Podpiramo svoje partnerje pri preoblikovanju v ekološko kmetovanje – brez pesticidov in monokultur
  • Naše pridelovalce, poslovne partnerje, spodbujamo k zasaditvi cvetnih listov in žive meje, ki zagotavljajo habitat mnogim žuželka.

Naša zaveza za etično pridobivanje virov

Voditi z zgledom:

Vedno več potrošnikov se zavestno odloča za naravno kozmetiko Weleda. To naraščajoče povpraševanje nam omogoča vedno večji pozitiven vpliv na ljudi in biotsko raznovrstnost v naših dobavnih verigah. V tem pogledu je pomemben certifikat UEBT za "SOURCING WITH RESPECT". Naša vizija je, da se nam vse več podjetij pridruži na tej poti etičnega izvora – za sebe, za potrošnike in za naš planet.