Weleda izdelki so klimatsko nevtralni

Uravnotežimo in zmanjšujemo svoje emisije.

Glede podnebju prijazne prihodnosti imamo ambiciozne cilje. Dosegli smo že dva cilja: za našo 100. obletnico leta 2021 smo uravnali emisije našega podjetja na ravni 1 in 2*. Od oktobra 2022 pa so vsi naši izdelki tudi aritmetično podnebno nevtralni. Kaj točno to pomeni? In kako nam je to uspelo? To temo predstavimo jasno in pregledno.

Več kot kompenzacija

Vsi puščamo svoj ekološki odtis na Zemlji – vsak dan. Vsako podjetje, ki nekaj proizvaja, tega ne more narediti brez vpliva na naše okolje. 

Tako posamezniki kot podjetja lahko ta vpliv v veliki meri nevtralizirajo s kompenzacijo za svoje emisije. Kljub temu, da takšno uravnavanje pomaga podnebju, pa to samo po sebi ne pomeni pozitivne spremembe v delovanju podjetja. Zato je bolje zmanjšati podnebni odtis podjetja – na primer z učinkovitejšimi proizvodnimi procesi, obnovljivo energijo, manj transporta, več reciklirane embalaže ali vegetarijanske hrane v menzi. Šele takrat se lahko podjetje poda na pot varovanja našega podnebja. 

Izogibanje, zmanjševanje, kompenziranje

Naše darilo za 100. rojstni dan: Weleda od leta 2021 deluje podnebno nevtralno na ravni 1 in 2. stopnje emisij (v skladu s protokolom o toplogrednih plinih), kar gre v veliki meri v zahvalo uporabi lastne energije. To smo dosegli z najrazličnejšimi ukrepi. Že vrsto let optimiziramo porabo energije in povečujemo delež obnovljivih virov energije, ki jih uporabljamo, na primer s prehodom na več bioplina v Nemčiji in Švici. Več podružnic družbe Weleda po vsem svetu že uporablja 100% električne energije iz obnovljivih virov. Naš sedež v Arlesheimu v Švici svoje zgradbe od leta 2021 oskrbuje s 100% obnovljivo energijo, vključno z energetsko intenzivnimi proizvodnimi procesi. Tako je za leto 2021 ostalo okrog 6.600 tCO2e, kar smo več kot nadomestili v sodelovanju s farmo SEKEM v Egiptu. Investirali smo v uporabo obnovljivih virov energije na kmetiji in prakse vsaditve: SEKEM goji rastlin jojobe v puščavi za Weledo. Na teh nasadih sadijo več dreves, ki ozelenijo puščavo, nase vežejo CO2 in hkrati nahranijo zemljo.

Kako lahko zaščitimo podnebje? 

Kako je mogoče izračunati podnebno nevtralnost podjetja? Kaj pomenijo korporativni ogljični odtis ali raven 1, 2 in 3? Kako je lahko izdelek podnebno nevtralen? Kaj lahko storim, da izboljšam svoj osebni ogljični odtis? 

Podrobne informacije najdete v našem članku o varstvu podnebja.

Weleda se zavezuje Pariškemu podnebnemu sporazumu

Weleda se odziva na poziv Pariškega podnebnega sporazuma, da omejimo globalno segrevanje pod 1,5 °C. Kaj počne Weleda, da bi se to zgodilo? Ali so naši podnebni ukrepi ustrezni? Za znanstveno utemeljen odgovor na tovrstna vprašanja uporabljamo kompleksen in inovativen model X-Degree Compatibility (XDC). 

XDC meri vpliv podjetja na podnebje v povezavi z globalnim segrevanjem in gospodarskim sektorjem, znotraj katerega podjetje deluje. Preprosto povedano, model meri temperaturo podjetja (ali emisije toplogrednih plinov (CO2e) in na podlagi tega izračuna, koliko bi se Zemlja segrela, če bi ves svet deloval s toliko ali čim manj emisijami. 

Več izvedite na povezavi right. based on science

Weleda izpolnjuje osrednji cilj Pariškega sporazuma

Weleda po izračunu modela XDC za leto 2021 dosega vrednost 1,5°C na ravni celotnega podjetja (raven 1 in 2) fin tako izpolnjuje glavni cilj Pariškega sporazuma. Z ustreznimi ukrepi smo učinkovito zmanjšali vpliv, ki ga je imela naša poraba energije na podnebje, in ga tudi uravnali za leto 2021. Ob tem si prizadevamo izboljšati naš vsesplošni vpliv na podnebje, vključno z zmanjšanjem emisij, ki jih povzroča uporaba naših izdelkov (raven 3).

Želimo biti transparentni glede dejavnosti Welede, ki vplivajo na podnebjein na katerih moramo še delati. O tem lahko vsako leto berete v našem letnem in trajnostnem poročilu. Emisije, povezane z izdelki, vključujejo na primer energijo, potrebno za ogrevanje vode pri prhanju z našimi aromatičnimi prhami. Odvisno od tega, kako široko so te dejavnosti upoštevane, po izračunu XDC pride do odstopanja od ciljne poti, določene v Pariškem sporazumu, za naslednje vrednosti: 

  • + 1,2 stopinje Celzija (v skladu s protokolom o toplogrednih plinih s fazo uporabe izdelka, brez pokojninskega sklada, plač, davkov in bančnih sredstev) 

  • + 1,3 stopinje Celzija (v skladu s protokolom o toplogrednih plinih s fazo uporabe izdelka in s pokojninskim skladom, plačami, davki in bančnimi dobroimetji) 

Z Weledo kupujete klimatsko nevtralne izdelke*

Oktobra 2022 smo dosegli svoj glavni cilj: vsi naši izdelki so zdaj aritmetično podnebno nevtralni. Z izbiro naravne kozmetike Weleda izberete podnebno nevtralene izdelke*. 

Naš podnebni odtis, povezan z izdelki, ne vključuje le emisij zaradi porabe energije, temveč tudi emisije, ki jih povzročajo stvari, kot so embalaža, surovine in prevoz blaga. Pri izdelkih Weleda se na prvem mestu izogibamo emisijam in se jih trudimo čim bolj zmanjševati – na primer s prehodom na obnovljive vire energije ali z reciklirano embalažo. Ostaja približno 48.000 metričnih ton ekvivalenta CO₂ na leto, ki se jim zaenkrat še nismo zmogli izogniti ali jih zmanjšati. Ta vpliv na podnebje v celoti uravnavamo z vlaganjem v projekte za varstvo podnebja, ki se ukvarjajo z mednarodno priznanimi certifikati za uravnavanje ogljika. Posebej nas zanimajo projekti, ki poleg varstva podnebja pozitivno vplivajo tudi na biotsko raznovrstnost in zdravje tal. To vključuje ohranjanje pobud za preprečevanje krčenja gozdov v tropskem deževnem gozdu Brazilije. Poleg tega podpiramo naravovarstvene in talne projekte, kjer ne prejemamo certifikatov za ogljične dobropise. Na primer, spodbujamo projekt, ki se ukvarja s ponovnim namakanjem mikrobarjev v narodnem parku Jasmund v Nemčiji, ki nase prav tako lahko veže velike količine ogljika, ob tem tudi podpiramo Sklad za rodovitnost tal Bio-Stiftung Schweiz v Švici. Naših sedem vrtov Weleda po vsem svetu obdelujemo po biodinamičnih načelih in podpiramo naše partnerje pri surovinah in njihovem prehodu s konvencionalnega na biodinamično kmetovanje. Tako mnogo posameznih ukrepov prispeva k velikemu pozitivnemu vplivu. Več o tem si lahko preberete tudi v našem letnem in trajnostnem poročilu. 

*S kompenzacijo in zmanjševanjem