Antropozofija

Utemeljitelj antropozofije je bil filozof in naravoslovec Rudolf Steiner s svojimi somišljeniki. Raziskovalna metoda je vplivala na druga področja kot so izobraževanje, arhitektura, umetnost in medicina. Vpliv antropozofije se še danes kaže v Weledinem vsakdanu.

 

Njen začetnik je Rudolf Steiner

Antropozofije je svetovno znana raziskovalna metoda z evropskimi koreninami, ki povezuje duhovnost z znanostjo. Pomaga nam razumeti človeške zakonitosti in nas uči, kako delovati na različnih življenjskih področjih.

Antropozofijo je utemeljil avstrijski naturalist, znanstvenik in filozof, Rudolf Steiner (1861-1925), ki je bil predan raziskovalec in zelo dobro izobražen na mnogih področjih znanosti, naravnih zakonitosti in filozofskega razmišljanja.

Od znanstvenega razmišljanja do duhovnih izkušenj

V nasprotju z miselnostjo tistega časa v akademskih in univerzitetnih krogih je Steiner uporabljal besedo »antropozofija« za preučevanje duhovnega sveta preko znanstvenih in duhovnih izkušenj in temu je posvetil vse svoje delovanje. Antropozofija izhaja iz eksaktnega znanstvenega razmišljanja. Natančne raziskovalne metode, ki so sicer omejene na stvarni svet, so preko znanosti razširjene na svet duhovnosti.

Antropozofijo lahko opišemo takole: Ljudje svet dojemamo preko svojih čutov in misli - to ugotovitev imenujemo antropozofija. Antropozofija je ta vidik razširila na duhovno raven, saj lahko ljudje zaznavamo tudi okolje, čustva in misli. Steiner je antropozofijo imenoval »človeška modrost«. Ime izvira iz grščine;»anthropos« pomeni človek in »sophia« modrost.

 

Steiner je ustanovil Antropozofsko združenje leta 1923. Cilj združenja je še vedno ohranjanje svobodnega kulturnega in intelektualnega izražanja ter raziskovanje duhovnega sveta. Za raziskovanje duhovnosti je bila v Dornachu, le nekaj kilometrov od današnjega sedeža Welede v Arlesheimu, ustanovljena Šola duhovne znanosti. Arhitekturno izstopajoč sedež šole se imenuje Goetheanum. Je center antropozofije, ki ga je oblikoval Ruidolf Steiner osebno. Vključuje dve dvorani s 1500 sedišči, galerijo, predavalnice, knjižnico, knjigarno in administrativne prostore Antropozofskega združenja. Večkrat letno tu še vedno potekajo konference o različnih temah.

Vpliv antropozofije na Weledo

Cilj antropozofije je razvoj človeka kot celote. Danes ima mnogo vej in vključuje različna področja kot so izobraževanje, arhitektura, umetnost, medicina in kmetijstvo. Na Steinerjevo pobudo so nastale Waldorfske šole (imenovane tudi Steinerjeve šole) in vrtci, antropozofska medicina, naravna kozmetika in biodinamično kmetovanje. Vse ta področja so še danes nepogrešljiv del Welede.

Pri proizvodnji zdravil in naravne kozmetike in v odnosih s partnerji, dobavitelji in zaposlenimi vedno sprejemamo ljudi, družbo in naravo kot celoto, ki jo povezujejo naše dnevne aktivnosti in narava.

 

Mož z vizijo

Duhovni in filozofski ustanovitelj Welede.

Rudolf Steiner

Teorijo je prenesla v prakso

Razumna ženska z jasno vizijo reforme zdravljenja.

Ita Wegmann

Direktor Welede 35 let

Začel je s proizvodnjo antropozofskih zdravil in kozmetike.

Oskar Schmiedel