Okoljski trajnostni razvoj

Več kot 90-letna tradicija, naš pozoren in skrben odnos do okolja in naravnih virov temeljijo na antropozofskih načelih Rudolfa Steinerja in so za Weledo neobhodni. A naša predanost okolju se tu ne konča. Ukvarjamo se z vprašanji biološke raznovrstnosti, oskrbe s surovinami, uporabe naravnih virov, obnovljive embalaže ter z zmanjševanjem porabe vode, količine odpadkov in emisije toplogrednih plinov. 

Obnovljiva uporaba surovin

Weleda za svoje kozmetične izdelke in zdravila uporablja okoli 1000 različnih surovin. Zavedamo se, da sta izvor in predelava teh surovin ključni za biološko raznolikost. Le neokrnjeni naravni ekosistemi lahko zagotavljajo dovolj kvalitetno prst in pogoje za rast naših rastlin. Več kot 78 % surovin, ki jih uporabljamo, izvira iz certificirane ekološke ali biodinamične pridelave ali kontroliranih divjih nasadov in ta delež se trudimo še povečati. Predanost biološki raznolikosti je za Weledo najpomembnejša - brez biološke raznolikosti ne bi bilo Weledinih izdelkov. 

Weleda je osvojila nagrado Sustainable Beauty Award

Weleda je leta 2013 je osvojila nagrado Sustainable Beauty Awards, ki je pod okriljem organizacije Organic Monitor. Sodniki so pri Weledi opazili in pohvalili celostno, trajnostno poslovanje kot primer najboljše prakse v industriji. Weleda je že ob ustanovitvi leta 1921 začela z inovativnimi projekti, ki združujejo več vidikov trajnostnega razvoja. 

Okolju prijazna uporaba naravnih virov

Tako kot vsa podjetja tudi Weleda za proizvodne procese potrebuje vodo in energijo. Naši zaposleni s temi viri ravnajo spoštljivo. Nenehno izboljšujemo izkoristek, na primer s ponovno uporabo kondenzirane vode, ki jo vračamo v vodni cikel. Leta 2013 smo uspeli zmanjšati porabo vode na kilogram proizvedenega izdelka kar za četrtino (25 %).

 

Poleg tega se trudimo, da bi zmanjšali porabo energije. Tega se lotevamo po direktni in indirektni poti: z optimizacijo hladilnih in ventilacijskih sistemov, zmanjševanjem površine tal in pisarn ter bolj učinkovito uporabo razpoložljivih strojev in merilnih naprav. Hkrati Weleda povečuje uporabo obnovljive energije. V letu 2013 smo 50,7 % direktne energije in 94,3 % indirektne energije pridobili iz obnovljivih virov.

Biodinamično kmetovanje

Weleda uporablja tradicionalne metode za biodinamično gojenje zdravilnih rastlin. Biodinamično kmetijstvo pomeni, da je živinoreja, poljedelstvo in skrb za gozdove poteka v skladu z antopozofskimi načeli. Ta načela upoštevamo v vseh naših vrtovih v Evropi in po svetu. Proizvajamo izjemno kakovostne surovine, hkrati pa obnavljamo in ohranjamo zemljo in številna živa bitja v njej, od mikrobov do živali in rastlin, ki tam živijo oziroma rastejo.

Obnovljiva embalaža

Za nas mora obnovljiva embalaža zadovoljiti številne zahteve. Seveda mora ohranjati varnost izdelkov, poleg tega pa mora biti izdelana iz obnovljivih materialov in primerna za recikliranje. Trenutno embalaža, ki bi izpolnjevala vse te zahteve, ne obstaja in Weleda še vedno išče rešitve. Prizadevamo si uporabljati kar se da trajnostno embalažo. Leta 2012 je začela delovati ekipa, ki skrbi za razvoj nove embalaže. Sprejeli smo nekaj pomembnih odločitev. Začeli smo uporabljati kolikor je le mogoče recikliranih materialov. Namesto kovinske folije za tisk smo začeli barvno tiskati na certificirane škatlice Forest Stewardship Council (FSC). Želimo tudi nadomestiti naše modre stekleničke z okolju prijazno plastično embalažo, ki jo je lažje reciklirati in je zaradi manjše teže bolj primerna za transport. S proizvajalci in strokovnjaki za embalažo se nenehno dogovarjamo in izboljšujemo našo embalažo. 

Etično delovanje

Zagotavljamo minimalne družbene standarde, pravične cene in dolgoročno sodelovanje.

Družbeni trajnostni razvoj

Dodana vrednost

Trajnostno gospodarstvo pomeni, da naravnih virov ne porabljamo hitreje kot jih narava lahko obnavlja.

Ekonomski trajnostni razvoj