Ekonomski trajnostni razvoj

Trajnostno gospodarstvo pomeni, da naravnih virov ne porabljamo hitreje kot jih narava lahko obnavlja.

Dobičkonosnost je rezultat uspešnih ekosistemov in uspešnih skupnostih. Dobiček je pravično razdeljen. Za Weledo sta etično gospodarstvo in dodana vrednost več kot le besedi - sta bistvo poslovanja, poleg ljudi, ki to uresničujejo. 

Poslovanje, ki ustvarja dodano vrednost

Po našem mnenju trajnostna ekonomija temelji na etičnih načelih, uvedbi novosti, investicijah in dobrem finančnem stanju ter dobrem izkoristku razpoložljivih virov. Cilj je učinkovito izkoriščanje virov ter odgovorno in dolgoročno poslovanje, ki konstantno prinaša dobiček.

Weleda se trudi povečati vrednost podjetja. Vlaga tako v potrošnike kot v zaposlene - v njihov osebnostni razvoj, zdravje, uravnotežen življenjski slog in dobro telesno počutje. Tako Weleda razume etično gospodarstvo in dodano vrednost. 

Dobiček in investicije

Weledino ekonomsko orientacijo določa razumevanje poslovanja. Da bi Weleda ohranila svojo vizijo, mora zagotavljati dolgoročno neodvisnost in avtonomijo, a brez finančne uspešnosti ne moremo trajnostno poslovati. Da lahko vlagamo v družbeni in okoljski trajnostni razvoj, potrebujemo dobiček. 

Zmanjševanje tveganj

Z odgovornim poslovanjem Weleda izboljšuje svojo sposobnost za soočanje s tveganji - z obnašanjem na trgu, okoljskimi vprašanji, odnosom do zaposlenih, interesnih skupin in delničarjev. To ustvarja trajnostno vrednost, ki se razdeli med zaslužke zaposlenih, dividende investitorjev in kot davki med širšo javnost v državah, kjer poslujemo.

Dodana vrednost

Dodana vrednost za podjetje

Weledino poslovanje ustvarja vrednost za podjetje in dodana vrednost prispeva k zasebnim in javnim dohodkom. Kaže tudi na izdatke, s katerim je podjetje doseglo dobre rezultate in kako je dodatna vrednost razporejena.

 

V finančnem letu 2013 je podjetje izboljšalo svoje poslovanje za 16,8 milijona EUR in letnim prometom 343,9 milijonov EUR.

 

Če odštejemo predujme, je dodana vrednost Welede ocenjena na 134,9 milijonov EUR.

Dodana vrednost za zaposlene

Dodana vrednost za zaposlene je ocenjena na 71,704 EUR.

“Weleda svoje zaposlene vidi kot del podjetja. Podpira in spodbuja smisel za osebno odgovornost in zavedanje, da je vsak posameznik za nas izjemno pomemben."

Dodana vrednost za skupnosti

Leta 2013 smo ponovno porabili 7-mesten znesek za donacije in podobne prispevke, od katerega smo 1,5 milijona EUR donirali Šoli za duhovne znanosti v Dornachu.

Dodana vrednost za državo

Država je kot dodano vrednost v obliki davkov prejela 8,9 milijonov EUR.

Dodana vrednost za upnike, investitorje in delničarje

V letu 2013 smo poleg tega 4,4 milijona EUR razdelili v obliki obresti med upnike, 5 % dividend pa so dobili delničarji.

Sprejemanje odgovornosti

Weleda uporablja tradicionalne metode za biodinamično gojenje zdravilnih rastlin.

Okoljski trajnostni razvoj

Etično delovanje

Zagotavljamo minimalne družbene standarde, pravične cene in dolgoročno sodelovanje.

Družbeni trajnostni razvoj