Trajnostni razvoj

Za Weledo sta tradicija in inovacija enako pomembni. Predstavljata temelj za našo dolgoročno zavezanost okoljskemu, družbenemu in ekonomskemu trajnostnemu razvoju.

Weledina predanost trajnostnemu razvoju

S pričakovanim povečanjem števila svetovnega prebivalstva iz 7 na 9 milijard do leta 2050 se povečuje tudi potreba po naravnih virih, ki pa jih je vse manj. V skladu z antopozofskimi načeli Rudolfa Steinerja, ustanovitelja Welede, moramo stremeti k temu, da bi vsi imeli dostojno življenje, brez da bi pri tem ogrozili prihodnje generacije.

 

Pri Weledi se to trudimo doseči tako, da ščitimo in spoštujemo okolje in biološko raznolikost, nudimo pravično plačilo sodelavcem in partnerjem ter gradimo na etični ekonomiji, ki dodaja vrednost našim izdelkom.

 

Znanje, ki smo ga pridobili v več kot 90 letih trajnostnega poslovanja, dela našo blagovno znamko in naše izdelke edinstvene.

Sprejemanje odgovornosti

Naša predanost okolju zajema vprašanja o biološki raznolikosti, oskrbi s surovinami, uporabi naravnih virov in obnovljivi embalaži.

Okoljski trajnostni razvoj

Etično delovanje

Kot družbeno orientirano podjetje velik poudarek dajemo zagotavljanju varnosti, individualnemu razvoju in zdravju naših zaposlenih, dobaviteljev in partnerjev.

Družbeni trajnostni razvoj

Trajnostno poslovanje

Znanje, ki smo ga pridobili v več kot 90 letih trajnostnega poslovanja, dela našo blagovno znamko in naše izdelke edinstvene.

Ekonomski trajnostni razvoj