Naše vrednote

Weledinih 7 osnovnih načel

Weleda je edinstveno podjetje - ekonomsko uspešno, dobrega srca in predano blaginji našega planeta, našega okolja in dobremu počutju ljudi. Sprejeli smo 7 osnovnih načel, ki so nespremenljiva ter zavezujoča za vse, ki delajo za nas in jasno opredeljujejo naš način dela.

1. Pošten odnos s strankami, partnerji in dobavitelji

Weleda dokazuje, da sta transparentnost in pošteno dogovarjanje temelj zvestega in učinkovitega sodelovanja. To je osnova Weledinih poslovnih odnosov po vsem svetu. Rezultat je trajen, zanesljiv odnos s strankami, dobavitelji in partnerji.

2. Partnerski odnos med vodstvom in zaposlenimi

Zaposleni v Weledi svoje sposobnosti vlagajo v podjetje in so zelo cenjeni kot strokovni sodelavci. Imajo vpogled v operativne procese in strukturo ter prevzemajo odgovornost za svoje dolžnosti. Lahko sodelujejo v procesu ocenjevanja in odločanja na svojem področju. Razvoj novosti izvira iz predanosti vseh zaposlenih.

3. Celostna kvaliteta

Naravne surovine za Weledine izdelke so predelane s pomočjo skrbno izvedenih postopkov, tako da lahko snovi in aktivne sestavine razvijejo svoj polni učinek. Celosten pogled na človeka sestavljajo telo, duša in misli. Antropozofsko razumevanje Zemlje kot živega organizma, ki je povezan s celotnim vesoljem, izboljšuje razumevanje naravnih snovi in njihovega delovanja ter razumevanje kvalitete. Izdelki so narejeni tako, da so kar najbolj učinkoviti in uporabnikom podarijo izjemno prijetno počutje.

Razvoj naših znanstvenih metod še dodatno podpira to celostno razumevanje kvalitete.

 

4. Povezovanje naravoslovnih in duhovnih znanosti pri raziskavah in razvoju

Za Weledo so ljudje središče vsega. Za ljudi skupaj z našimi partnerji raziskujemo in razvijamo inovativne, izdelke in terapevtske pristope. To je posledica združevanja naravoslovnih znanosti in humanističnih ved. Weledi omogočajo sodoben pogled na celostno razumevanje bolezni, zdravja in nege.

5. Visoki okoljski standardi

Zemeljski viri so omejeni. Zahtevajo varstvo - v dobro ljudi in narave. To odgovornost jemljemo resno, zato smo postavili visoke okoljske standarde. Trajnostni razvoj za nas pomeni skrb za naravne vire in njihovo ohranjanje.

6. Etično poslovanje, ki povečuje vrednost

Odkar obstajamo sledimo svojim ciljem, ki izvirajo iz ideje našega podjetja: za ljudi je pomemben osebnostni razvoj, ohranjanje individualnosti, ohranjanje in izboljšanje zdravja, fizično dobro počutje in uravnovešen življenjski slog.

Te vrednote določajo Weledino poslovanje in bodo tudi v bodoče vodilo vse naše aktivnosti. Cena Weledinih izdelkov in storitev vključuje tudi vlaganje v naše kupce, dobavitelje in investitorje. Weleda v okviru svojih zmožnosti sodeluje v družbenih iniciativah.

7. Kulturna raznolikost kot navdih

Weleda je prisotna v mnogih državah in na mnogih trgih po vseh svetu. Posledica tega je kulturna raznolikost, ki nam daje nadih in moč.

Weleda je zrasla iz ločenih podjetniških združenj, ki so se združila v skupno podjetje z enotnim vodstvom. Upravni odbor in vodstvo Welede upravljata svoje odgovornosti skladno z razvojnimi interesi celotnega podjetja. Celotnemu podjetju so skupni enotni etični standardi, standardi kvalitete ter načela in strategija podjetništva in trgovanja.

Weleda danes

Začeli smo v majhnih prostorih v Švici, danes pa smo svetovno podjetje z 2000 zaposlenimi v več kot 50 državah.

Več o Weledi danes