PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA
V NAGRADNI IGRI » BUFET ZA ČEBELE« v organizaciji podjetja BB BIO.SI d.o.o.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre je podjetje BB BIO.SI d.o.o., Brodišče 24, 1236 Trzin (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra »BUFET ZA ČEBELE- SKUPAJ USTVARJAMO LEPŠI SVET« je družbeno odgovorna aktivnost v okviru katere želimo navdahniti posameznike, društva in skupnosti, da posejejo mešanice enoletnih zelišč in dišavnic, ki služijo kot osnovni vir hrane za številne žuželke, še posebej čebelam nudijo najbolj hranljivo pašo. Organizator bo v okviru akcije brezplačno razdelili 3.300 vrečk semen. Za prejem semen lahko pišete na info@bb-bio.si in prejeli boste mešanico semen. Semena bomo v mesecu maju in juniju 2021 razdelili in razposlali različnim skupnostim in posameznikom, društvom, ki bodo izrazili željo. Skupaj bomo zasejali 8.250 m2 velik cvetlični bufet, ki bo čebele razvajal z nektarjem ajde, modrega glavinca, ognjiča, borage, kopra in fazelije, ki vas bodo navduševali z belimi, rumenimi in modrimi odtenki cvetov.

Med vsemi, ki boste na svojih FB in Instagram profilh s »hashtagom« #bufetzacebele objavljali fotografije svojih bufetov za čebele, ki ste jih posejali in dogajanje na njem, ali nam fotografije poslali na info@bb-bio.si , bomo vsak mesec med vsemi prejetimi fotografijami od vključno 1.5.2021 do 31.12.2021, v jubilejnem letu 2021, ko obeležujemo 100 letnico kozmetike WELEDA, izbrali 3 srečneže, ki bodo prejeli paket negovalne kozmetike Weleda SKIN FOOD.

Nagradna igra poteka na družabnih omrežjih Facebook ter IG in preko elektronskih slikovnih sporoči, ki jih udeleženci pošljejo organizatorju. Slike posajenih medonosnih rastlin v vrtu, na travniku, na balkonu, v cvetličnem loncu,… lahko delite na svojih družbenih omrežjih ali jih pošiljate na elektronski naslov organizatorja na info@bb-bio.si .
Facebook ni njen pokrovitelj, niti ni nagradna igra na nikakršen način povezana s Facebookom.
Namen nagradne igre je promocija izbranih izdelkov Weleda, projekta ČEBELJI BUFET trajnostnega pristopa k proizvajanju izdelkov in ozaveščanju posameznikov o pomembnosti biodiverzitete in trajnostnega razvoja.

2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo:

- vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, IG in na svojih profilih objavljajo fotografije kot tudi vsi ostali, ki imajo elektronski naslov in pošljejo fotografije organizatorju.
- so sledilci Facebook strani WELEDA , BB BIO.SI, IG Weleda, IG BB BIO.SI
- so starejši od 18 let,
- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji in - sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila družbenega omrežja Facebook.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju NAGRADNE IGRE, podjetju BB BIO.SI in organizacijah, ki so neposredno povezane z nagradno igro in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni partnerski skupnosti, starš, otrok). Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom katerega koli izdelka in je za udeležence brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta ...). S sodelovanjem v nagradni igri vse uporabnice in uporabniki družbenega omrežja Facebook in IG tudi soglašajo, da so, v primeru, če so izžrebani med nagrajenci, njihovi podatki objavljeni na Facebook in IG straneh podjetja BB BIO.SI in Weleda.si na spletni strani weleda.si in na spletni strani podjetja BB BIO.SI.

3.NAČIN SODELOVANJA

Udeleženec nagradne igre na svojem profilu FB in/ali Instagram profilu s »hashtagom« #bufetzacebele objavi fotografije posajenih semen »bufeta za čebele« in dogajanje na njem, ali fotografije pošlje organizatorju na info@bb-bio.si , s tem potrdi, da želi sodelovati v nagradni igri, in je avtomatično v izboru za eno od treh nagrad, ki jih po podelil organizator.

Nagradna igra bo objavljena na zidu Facebook strani BB BIO.SI in WELEDASLOVENIJA ter na IG BB BIO.SI in weledaslovenija ter na spletnih straneh www.weleda.si in www.bb-bio.si in traja od 01.05.2021 do 31.12.2021 do polnoči. Rok in nagrada so zabeleženi v objavi.

4.IZBOR NAGRAJENCEV

Med prispelimi fotografijami »bufeta za čebele« na elektronski naslov info@bb-bio.si in med objavljenimi fotografijami na osebnih profilih udeležencev na FB in IG profilih s pravilno označenim »hashtagom« #bufetzacebele pod objavo na Facebook strani ali na IG profilu bomo izbrali mesečno 3 nagrajence in jih nagradili z darilnim setom SKIN FOOD NEGOVALNE KOZMETIKE, Blagovne znamke WELEDA, v vrednosti 25,00 €. PODJETJE BB BIO.SI d.o.o. kot organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje skladno s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršenkoli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

5.NAGRADE IN PREVZEM NAGRADE

Organizator bo podelil nagrade mesečno in sicer vsakega 10. v mesecu začenši 10.6.2021 do vključno 10.1.2022. Imena nagrajencev bodo objavljena na IG in Facebook strani BB BIO.SI in Weleda Slovenija, nagrajencu bo poslana elektronska pošta o izboru v primeru, če je sodeloval v nagradni igri preko elektronskega sporočila. Nagrajenci bodo morali za prejem nagrade v 4 dneh posredovati svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, e-naslov, davčna številka) – v zasebno sporočilo Facebook strani BB BIO.SI ali WELEDA Slovenija ali na elektronski naslov info@bb-bio.si . Če uporabnik tega po pozivu organizatorja ne stori, ni upravičen do nagrade. Vse podatke mora posredovati skladno z navodili v e-poštnem obvestilu organizatorja. Če posamezni nagrajenec osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bo posredoval, se razume, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do tega nagrajenca. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne. Če nagrajenec ne bo poslal pravilne davčne številke, medtem pa mu bo nagrada že poslana, bo moral akontacijo dohodnine poravnati sam, v primeru, če nagrada zapade pod plačilo dohodnine. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinja in soglaša, da v primeru, da postane nagrajenec, organizator objavi njihovo ime in priimek in slike iz »bufeta za čebele« na Facebook strani BB BIO.SI , IG profilu Weledaslovenija in IG profilu BB BIO.SI .

6.ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje družbenega omrežja Facebook in IG in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
- nedelovanje družbenega omrežja Facebook in IG, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve
- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

7.PLAČILO DOHODNINE

Vrednost dobitka v naravi – Darilni set WELEDA SKIN FOOD je 25,00 € in po Zakonu o dohodnini ni obdavčljiv. Nagrajenci niso zavezanci za dohodnino po zakonu o dohodnini. V primeru potrebe in sprememb se organizator zavezuje, da bo za izbrane nagrajence odvedel akontacijo dohodnine skladno z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine skladno z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajencev.

8.VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov nagrajencev skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator bo pridobljene osebne podatke obdeloval izključno za potrebe izvedbe nagradne igre (izbor nagrajencev, obveščanje o nagradah) in za statistično obdelavo. S sodelovanjem v nagradnem natečaju uporabnik soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na nagradno igro, prek elektronske pošte do preklica tega soglasja, vendar največ 30 dni po izteku nagradne igre. Organizator se zavezuje, da podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan skladno z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko v času njenega trajanja prekliče sodelovanje, s čimer bodo osebni podatki uporabnika izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na elektronski naslov: info@bb-bio.si

9. KONČNE DOLOČBE

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na IG in Facebook strani WELEDA Slovenija in BB BIO.SI. Rezultati so dokončni in pritožba nanje ni mogoča. Pravila nagradne igre so dostopna na www.weleda.si in www.bb-bio.si .

Trzin, 1.5.2021

NAGRADNE IGRE_Pravila in splošni pogoji sodelovanja v NAGRADNI IGRI_ČEBELJI BUFET
NAGRADNE IGRE_Splošni pogoji nagradne igre BB BIO.SI pogoji nagradne igre