Salutogeneza

Koncept salutogeneze (latinsko salus pomeni zdravje in grško genesis izvor) je v 90. letih 19. stoletja razvil Aaron Antonovsky (1923-1994), ameriško-izraelski medicinski sociolog. Razvoj zdravja je opisal kot proces odkrivanja in uporabe virov zdravja.

Salutogeneza - ključ do zdravega življenja

Salutogeneza kot veda o razvoju zdravja se osredotoča na dejavnike, ki izboljšujejo zdravje, v nasprotju z dejavniki, ki povzročajo bolezen. Ukvarja se z odnosom med zdravjem, stresom in načinom, kako se proti njemu borimo. Antonovsky pravi, da zdravje človeka ni statično, ampak se neprestano razvija. To pomeni, da vsak odkrije svoje vire zdravja in se spozna, kaj mora storiti, da ohrani svoje čustveno in splošno dobro počutje.

Biti svoj lasten vir zdravja

Za antropozofsko zdravljenje je znanstveno znanje o pomenu bioloških ritmov v naravi in pri ljudeh izjemno pomembno. Cilj antropozofskega zdravljenja je namreč izboljšati sposobnost samozdravljenja pri ljudeh. Paciente s kroničnimi boleznimi spodbuja, da postanejo sami svoj vir zdravja, ga sami izboljšajo in pospešijo okrevanje po bolezni, ostanejo v dobri fizični kondiciji in izboljšajo kvaliteto življenja.

 

 

 

Vloga salutogeneze v antropozofski medicini je razvijanje »smisla za skladnost« (občutek razumevanja, obvladljivosti in pomembnosti). Pacienti, ki so trenutno bolni in slabotni, so tako pomirjeni sami s seboj in z okolico. Zavedajo se, da so našli pravo mesto v življenju in družbi.

Krepitev notranje moči

Če smo sposobni živeti polno življenje tudi v obdobjih bolezni, je manj verjetno, da bomo ta življenjski izziv videli kot kazen ali krivdo. Namesto tega bolezen predstavlja priložnost, da bolezen aktivno raziščemo in preučimo, osebnostno rastemo in dobimo nove izkušnje. To krepi našo notranjo moč in pozitivno deluje na objektivno zdravje.

Ohranjanje ravnovesja

Proces zdravljenja v antopozofski medicini temelji na ravnovesju med štirimi principi.

Metode zdravljenja

Povezan medicinski sistem

Antropozofska medicina podpira in se dopolnjuje s konvencionalno medicino ter uporablja tako konvencionalna kot tudi antropozofska zdravila.

Antropozofska medicina

Edinstvena zdravila

Predelava surovin poteka skladno s farmakopejo, naš edinstven proizvodni proces pa temelji na treh edinstvenih elementih.

Proizvodni proces

Zvesta svojemu poslanstvu

Weleda je še danes zvesta strogim načelom ustanoviteljev podjetja in ti se kažejo v celotnem podjetju.

Weledina dediščina