Metode zdravljenja

Celosten terapevtski pristop, ki se osredotoča na osebnost človeka

Postopek zdravljenja v antropozofski medicini temelji na ravnovesju štirih ravni: telesna raven, raven življenjske moči ali vitalnost, duševna raven in osebnostna raven ali ego. Cilj zdravljenja je ponovno vzpostaviti porušeno ravnovesje med temi štirimi ravnmi.

Antropozofska medicina temelji na pojmih »zdravje«, »bolezen« in »zdravljenje«, ki odražajo ravnovesje posameznika oz. neravnovesje štirih zgoraj naštetih pojmov. Povezava med temi štirimi ravnemi se kaže v treh funkcionalnih sistemih - živčno-čutilnem sistemu, ritmičnem sistemu in metabolično-okončinskem sistemu, ki odgovarjajo duhovni trojici:

 

•    živčno-čutilni sistem - razmišljanje,

•    ritmični sistem - občutek,

•    metabolično-okončinski sistem - volja.

Ta trojni sistem preveva celoten človeški organizem in se spreminja v različnih življenjskih obdobjih. Ko se to zgodi, ritmični sistem vzpostavi novo ravnovesje. Vsak odmik od »normale« vodi v izražanje različnih simptomov bolezni. 

Zdravljenje

S pomočjo antropozofskih zdravil lahko aktiviramo procese samozdravljenja v telesu in ponovno vzpostavimo ravnovesje. Tako pospešimo zdravljenje.

 

Antropozofska medicina uporablja tako konvencionalna kot antropozofska zdravila. Pristop k zdravljenju in izbira zdravil sta specifična za vsakega posameznika, saj tako okrepimo naravno sposobnost samozdravljenja in povrnemo ravnovesje.

Antropozofska zdravila se dopolnjujejo s številnimi izdelki za zunanjo uporabo in postopki zdravljenja. Uporabljajo mokre obkladke, hidroterapijo ali medicinske kopeli, antropozofsko fizioterapijo, masaže, dietetiko, vaje iz evritmije, antropozofsko umetnostno terapijo in kopico drugih antropozofskih terapevtskih pristopov in prilagoditev življenjskega sloga. Ti pristopi se lahko med seboj poljubno kombinirajo - režim zdravljenja je visoko individualiziran za vsakega pacienta.

Raziskave

Antropozofska medicina je na znanosti temelječ medicinski sistem že od svoje uveljavitve pred več kot stoletjem. Opisne evidence in klinične raziskave so ključni dokazi antropozofskega zdravljenja. Kot pri vseh vejah medicine, se je tudi pri antropozofski medicini metodološki pristop skozi čas spremenil od nepotrjenih študij primerov in preprostih retrospektivnih študij do najbolj sofisticiranih kontroliranih študij in rendomiziranih kontroliranih študij. Danes antropozofska medicina učinkovito uporablja različne vrste študij in tako pridobiva dobro kontrolirane rezultate.

Varnost

Varnost antropozofskega zdravljenja, antropozofske farmakologije in antropozofskih zdravil dokazujejo rezultati raziskav. Te kažejo, da jih ljudje dobro prenašamo. Vsa antropozofska zdravila so izdelana v skladu z načeli Dobre proizvodne prakse (GMP).

Učinkovitost

Učinkovitost antropozofskih zdravil ocenjujemo glede na to ali zmanjšajo oziroma ublažijo telesne ali psihične težave. Kakor koli, učinkovitost zdravljenja se kaže kot vsota vseh želenih učinkov pri posamezniku. Merjenje učinkovitosti zdravljenja je individualno, tako kot je individualen vsak človek.

Dodana vrednost

Raziskave so pokazale, da antropozofsko zdravljenje predstavlja manjši strošek v primerjavi s konvencionalnim zdravljenjem. To je še posebej pomembno pri kroničnih bolnikih, saj je pri njih zdravljenje dolgotrajno ali celo doživljenjsko. V nekaterih državah zdravstveno zavarovanje krije tudi antropozofsko zdravljenje, saj le-to predstavlja relativno nizek strošek.

Današnja družba živi v času razslojevanja trga, z zmanjšano raznolikostjo in upadanjem individualnih storitev. Antropozofski koncept nudi temelj za diferencirano celotno zdravljenje, ki se osredotoča na človekovo osebnost.