Celostno zdravje

Združuje konvencionalno medicino in natančno razumevanje človeka

Weleda si prizadeva za celosten pristop k zdravljenju. Svoje znanje in praktične izkušnje gradimo na načelih antropozofske medicine - veji medicine, katero sta ustanovila filozof Rudolf Steiner in zdravnica Ita Wegman v 20. letih 19. stoletja.

Vsak mora odkriti svoje lastne vire zdravja

Salutogeneza ima pomembno vlogo pri celostnem zdravju. Zdravje ni nekaj statičnega, ampak se neprestano spreminja. To pomeni, da mora vsak odkriti svoje lastne vire zdravja in kaj mora storiti, da ohrani dobro psihično in telesno počutje.

Antropozofska medicina je celostna medicina in je ne moremo uvrščati v kategorijo »alternativna medicina«. Namesto tega gradi na sistemih konvencionalne medicine in praksi.

 

Ohranjanje ravnovesja

Proces zdravljenja v antropozofski medicini temelji na ravnovesju med 4 principi.

Metode zdravljenja

Povezan medicinski sistem

Antropozofska medicina podpira in se dopolnjuje s konvencionalno medicino ter uporablja tako konvencionalna kot tudi antropozofska zdravila.

Antropozofska medicina

Zdravje se neprestano spreminja

Salutogeneza kot veda o razvoju zdravja se osredotoča na dejavnike, ki izboljšujejo zdravje, v nasprotju z dejavniki, ki povzročajo bolezen.

Salutogeneza

Edinstvena zdravila

Predelava surovin poteka skladno s farmakopejo, naš edinstven proizvodni proces pa temelji na 3 edinstvenih elementih.

Proizvodni proces

Metode zdravljenja v antopozofski medicini temeljijo na ravnovesju med 4 ravnemi: telesna raven, raven življenjske moči ali vitalnost, duševna raven in osebnostna raven ali ego. Cilj zdravljenja je ponovno vzpostaviti ravnovesje med njimi. To dosežemo, če zdravnik in pacient dobro sodelujeta in stremita k izboljšanju sposobnosti samozdravljenja pri pacientu. Pri zdravljenju lahko sočasno uporabljamo konvencionalna in antropozofska zdravila.

Weleda v celoti sama izdeluje zdravila in pri tem upošteva principe, ki temeljijo na 3 načelih - posebni ritmični procesi, postopno segrevanje ter naša edinstvena uporaba kovin in mineralov. Naše surovine gojimo v lastnih vrtovih zdravilnih rastlin. S pomočjo naštetih korakov izdelujemo edinstvena prvovrstna zdravila.