Natrijev sulfat

Sodium Sulfate

Opis sestavine še pripravljamo.

Slovarček sestavin

Izdelki, ki vsebujejo to sestavino