Miristil miristat

Miristil miristat je ester maščobne kisline, izdelan iz rastlinskih olj. Uporablja se kot koemulgator. Izboljša mazljivost izdelkov.Myristyl Myristate is a fatty acid ester, which is produced from vegetable raw materials. It is used as a co-emulsifier to provide consistency and it has a good spreading capacity.

Delovanje oziroma namen sestavine v posameznem izdelku se lahko razlikuje od tu navedenih lastnosti.