Dinatrijev lavret sulfosukcinat

Dinatrijev lavret sulfosukcinat

Opis sestavine še pripravljamo.

Delovanje oziroma namen sestavine v posameznem izdelku se lahko razlikuje od tu navedenih lastnosti.